Światowe dziedzictwo musicalu

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Projekt składa się z cyklu warsztatów poświęconym wybranym utworom z klasyki światowego musicalu. Warsztat składa się z merytorycznego omówienia zagadnień związanych z utworem muzycznym prezentowanym na warsztacie, w szczególności z historią powstania musicalu, z którego pochodzi, stosowanych w utworze technik wokalnych i aktorskich a także wykonania utworu przez prowadzącą cykl warsztatów - Paulinę Janczak.