Niezły balet

"Niezły balet" (webinarium)- projekt o charakterze edukacyjno- rozrywkowym skierowany do odbiorców z każdej grupy wiekowej mający na celu popularyzować balet jako widowisko teatralne (spektakl), jego historię i wpływ na rozwój kultury oraz przybliżyć specyfikę pracy artysty (tancerza) na scenie oraz poza nią- jego pracy nad własnym ciałem.
Jest to forma lekcji/warsztat zarówno teoretyczny (zawierający wykład- opis baletu na wybranym przykładzie, jego charakterystyczne cechy, kompozytora, choreografa oraz solistów) jak i praktyczny (zawierający pokaz taneczny- prezentację fragmentu choreografii lub taneczne "pas" charakterystyczne dla wybranego baletu) oraz trening praktyczny (online)- metodyka i technika wykonania konkretnych ćwiczeń z uwzględnieniem i wytłumaczeniem pracy poszczególnych grup mięśniowych, możliwych błędów i prawidłowości wykonania jako forma empirycznego zrozumienia pracy tancerza.